De 'Onderwijstrechter' van de Horeca Vakschool Rotterdam

De onderwijskundige structuur van het onderwijs op de Horeca Vakschool Rotterdam wordt gesymboliseerd door de 'Onderwijstrechter'. In onderstaand schema stelt de groene trechter de klassikale lessen voor in de vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, economie, biologie, vaktheorie koken/bakken, vaktheorie serveren/recreatie. De blauwe binnenbekleding (deze ontbreekt nog in onderstaand plaatje) vertegenwoordigt de ambachtelijke praktijkvakken in de keuken, het restaurant en de bakkerij.

De thema's binnen de trechter stellen geintegreerde onderwijseenheden voor. De thema's omvatten alle vakken! Direct vanaf de eerste lesdag in het eerste leerjaar wordt het onderwijs op de Horeca Vakschool Rotterdam vormgegeven binnen de trechter. We spreken dan ook terecht over de aandacht voor het ambacht binnen ons onderwijssysteem.

Onderwijstrechter