Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem van onze school. Voor u als ouder biedt Magister de mogelijkheid om de studieresultaten van uw zoon/dochter in te zien. Tevens kunt u het absenteïsme van uw zoon/dochter inzien en/of controleren. Na ontvangst van uw persoonlijke inlogcode kunt u inloggen op Magister. U komt dan rechtstreeks bij de overzichten van uw zoon/dochter. Klik hier om in te loggen op Magister.

Voor vragen met betrekking tot absentie kunt u zich per e-mail (kvkalmthout@hvsr.nl) of per telefoon (0885628859) wenden tot Karin van Kalmthout. Heeft u vragen over de cijfers of de studievoortgang van uw zoon/dochter, dan dient u contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter.

De Magister-app voor tablet en smartphone maakt het mogelijk om altijd en overal inzicht te krijgen in roosters, cijfers, huiswerk etc. Voor de i-phone gaat u naar de AppStore van i-Tunes. Voor de android app gaat u naar GooglePlay. Klik hier voor de gebruiksaanwijzing (Apple/Android).