Verzuimbeleid HVsR

Veelvuldig verzuim vormt veelal de basis van voortijdig schoolverlaten (vsv). De HVsR heeft daarom een strak beleid op het voorkomen en beteugelen van verzuim. U kunt het volledige Verzuimbeleidsplan HVsR hier downloaden. Een aantal maatregelen c.q. afspraken uit dat verzuimbeleidsplan zijn in de linkerkolom kort samengevat.

Bureau Leerplicht