Aanvraag verlof

Door op onderstaande link te klikken, kunt u het aanvraagformulier downloaden.
Verlof aanvraagformulier

Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u vervolgens per post naar:


Horeca Vakschool Rotterdam 


t.a.v. de directie


Noordsingel 72


3032BG Rotterdam

 

Verlofregels (vanuit https://www.rotterdam.nl/werken-leren/extra-verlof):

  • Verhuizing:

max 1 schooldag

  • Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad:

In Nederland max 1 dag,

bij ver reizen: 2 dagen.

In het buitenland: max 5 dagen

Bewijs: trouwkaart (of bij twijfel: trouwakte)

  • Wettelijke verplichtingen:

max 10 dagen (voor zover dit niet buiten de lesuren kan)

  • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht of herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad:

Max. 10 dagen

Bewijs: doktersverklaring waaruit de ernstige ziekte blijkt

  • Bij overlijden van bloed- of aanverwant:

- In de eerste graad: max. 5 dagen

- In de tweede graad: max. 2 dagen

- In de derde en vierde graad: max. 1 dag

- Buitenland: 1e t/m 4e graad: max 5 dagen

Bewijs: Rouwkaart (en bij twijfel akte van overlijden)

  • 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en 121/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouder(s):

max 1 schooldag

Aanvragen van meer dan 10 dagen verlof verloopt via de leerplichtambtenaar. De school kan deze aanvraag doorsturen.