Roostervrije dagen

Een nieuw begrip in onderwijsland is de 'roostervrije dag'. Een wetswijziging, ingaande schooljaar 2013-2014, heeft de zomervakantie teruggebracht tot 6 weken. Het totaal aantal 'vrije' dagen voor de leerlingen is echter gelijk gebleven. Dat betekent dat er naast de reguliere vakantiedagen uit het vakantierooster er nog 5 roostervrije dagen (en een resterende vakantiedag) zijn te vergeven. De Horeca Vakschool Rotterdam heeft deze dagen als volgt over het schooljaar verdeeld.

Roostervrije dagen 
2017-2018

                                                                        
Maandag 21-08-2017 Start schooljaar docenten       
Maandag 23-10-2017 Studiedag HVsR
Woensdag 01-11-2017 Studiedag HVsR Vervallen
Donderdag 09-11-2017 Studiedag HVsR
Dinsdag 14-11-2017 Studiedag HVsR