Ouderavonden

De rapport-oudergesprekken worden altijd op een maandag georganiseerd en beginnen om 14.30 uur. Per leerling delen wij 15 minuten spreektijd in. Om 21.15 uur wordt de laatste bespreking ingedeeld.

    •    Eerste rapport 2017-2018: 11 december 2017
    •    Tweede rapport 2017-2018: 26 maart 2018
    •    Derde rapport 2017-2018: 9 juli 2018

De Horeca Vakschool Rotterdam verplicht u als ouder/verzorger naar school te komen om het rapport van hun zoon/dochter in ontvangst te nemen en te bespreken met de mentor. Deze verplichting is een belangrijk item in ons beleid ten aanzien van de ouderbetrokkenheid. 

Voor elke rapportouderavond wordt u per brief uitgenodigd met daarop de dag en het tijdstip waarop u bent ingedeeld. Schikt dit tijdstip u niet, dan kunt u per e-mail (info@hvsr.nl) of per telefoon contact opnemen met onze administratrice, mevr. Martodipoetro (010 4655055). Wilt u naast de mentor ook andere docenten spreken, dan kunt u dit ook per e-mail of per telefoon doorgeven.

Naast de reguliere ouderavonden organiseert de Horeca Vakschool Rotterdam ook nog avonden waarop wij u informeren over bepaalde zaken. Dat kunnen voorlichtingsavonden zijn m.b.t. de examens, dan wel een in samenwerking met de ouderraad georganiseerde thema-avond. Op deze pagina treft u dan - zodra datum en invulling definitief bekend zijn - deze ouderavonden aan met een toelichting.
Voorgeveldoek Met Tekst 1920X445