Inspraak is er ook voor de leerlingen

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers. In beginsel dient iedere klas een of twee vertegenwoordigers af te vaardigen. In het overleg van de leerlingenraad kunnen/mogen allerlei zaken aan de orde worden gesteld. De mening van de leerling telt mee op de Horeca Vakschool Rotterdam. De leerlingenraad is daarnaast de initiatiefnemer en organisator van schoolfeesten. Voorts kunnen leerlingen met vragen en voorstellen altijd terecht bij de leerlingenraad via de vertegenwoordiger in zijn/haar klas.

De vergaderingen van de leerlingenraad vinden 6x per schooljaar plaats onder leiding van onze docent mevr. M.D. Vilaseca. De samenstelling van de leerlingenraad 2016-2017 en de vergaderdata zijn:Klas


Klassenvertegenwoordiger
HV1b:  
HV1k:  
HV1t:  
HV2b:  
HV2k:  
HV2t:  
HV3a(HBR):  
HV3b(HBR):  
HV3c(HBR):  
HV3d(HBR):  
HV4bH:  
HV4kH:  
HV4tH:  
HV4dB:  


Vergaderdata schooljaar 2016-2017:

    •    dinsdag 11 oktober 2016, 
    •    dinsdag 22 november 2016, 
    •    dinsdag 24 januari 2017, 
    •    dinsdag 14 maart 2017, 
    •    dinsdag 11 april 2017, 
    •    dinsdag 06 juni 2017,

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad.