Vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017

De Horeca Vakschool Rotterdam is een door het ministerie van onderwijs bekostigde instelling. Dat betekent onder andere dat het onderwijs én de benodigde boeken zonder extra kosten uwerzijds worden aangeboden. Echter, voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie worden vergoed, mag de school een financiële bijdrage van de ouders vragen. Deze ouderbijdrage is vanuit overheidswege aan strikte regels gebonden (wet voortgezet onderwijs art. 27) en bovenal vrijwillig van aard. De Horeca Vakschool Rotterdam streeft er naar de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Voor de leerjaren 1 t/m 2 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 62,50 per jaar, voor de leerjaren 3 en 4 Horeca bedraagt de ouderbijdrage € 62,50 per leerjaar. Voor het 4e leerjaar profiel 'Bakkerij' bedraagt de ouderbijdrage van € 50,00. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier is er een overeenkomst tussen u en de school, waarin u als ouder/verzorger akkoord gaat met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel staat tevens vermeld waaraan de ouderbijdrage per leerjaar besteed wordt.

Bijkomende kosten voor excursies worden apart in rekening gebracht. Het betreft de € 162,00 voor de meerdaagse (4 dagen) schoolreis in april van de eerstejaars leerlingen en de schoolreis tweedejaars naar Walibi á € 37,50. Voor de leerjaren 3 en 4 geldt er een bijdrage ter grootte van € 82,50 voor de '24-uursreis' naar Disney Paris, dan wel € 48,00 voor de schoolreis MoviePark Germany. De Disney/MoviePark-reizen worden voor de leerjaren 3 en 4 om het jaar georganiseerd.

 Besteding / leerjaar

 Leerjaar 1

 Leerjaar 2

 Leerjaar 3

 Leerjaar 4

 

 Schoolfotograaf, incl.
 
Mifarepas

 
 € 17,50

 
 € 17,50

 
 € 17,50

 
 € 17,50

 

 Kluishuur

 
 €   7,50

 
 €   7,50

 
 €   7,50

 
 €   7,50

 

 Oordopjes / usb-stick 
 
 
Rekenmachine /wisk.set*

 
 € 37,50

 
 € 37,50

 
 € 37,50

 € 37,50 (lln. H)

 € 25,00 (lln. B)

 

 Totaal van de vrijwillige 

 ouderbijdrage**

 
 € 62,50

 
 € 62,50

 
 € 62,50

 € 62,50 (lln. H)

 € 50,00 (lln. B)

 

  * Rekenmachine TI30IIB/wiskundeset alleen in de leerjaren 1 (en 2). Leerjaren 3 en 4 (Horeca) inclusief dinerbon ter waarde van € 25,-.
** De ouderbijdrage wordt via de factuur van boekhandel Van Dijk met u verrekend.

Overige schoolbenodigdheden aan het begin van het schooljaar:

  • Schooltas en agenda.
  • Schriften (lijntjes). Een A4-ruitjesschrift wordt bij wiskunde verstrekt.
  • Etui met inhoud (gum, pennen, potloden HB en B)
  • Gymnastiekschoenen voor binnensport (uitsluitend te gebruiken in de gymzaal).
  • Gymnastiekkleding.
  • Vakkleding voor keuken, restaurant en bakkerij (bestelformulieren via school).  Leverancier: Circuit Bedrijfskleding.
  • Veiligheidsschoenen klasse S3 (anders geen toegang praktijklessen!).

 

Voor een eventuele toelichting op het bovenstaande kunt u contact opnemen met mevrouw M. Blommestijn (mblommestijn@hvsr.nl) of met de heer M. Meily (mmeily@hvsr.nl). Per telefoon zijn beiden bereikbaar via 010 4655055.