Collectieve ongevallenverzekering

Alle leerlingen worden door de school collectief verzekerd. Deze verzekering is van kracht tijdens het verblijf op school of op de plaatsen die hiermee verband houden. Ook op excursies, schoolreisjes, stage en dergelijke geldt deze verzekering, vermits in schoolverband en/of onder toezicht van docenten van de school of verzorgers die aan school zijn verbonden.

Voorts is de verzekering van kracht gedurende het gaan van huis naar school en omgekeerd, doch ten hoogste één uur na het officiële einde van de lessen, respectievelijk excursies e.d.

Desgewenst kunt u op school inzage krijgen in de polis.