De Horeca Vakschool Rotterdam geeft de juiste aandacht aan het ambacht!

Na de basisschool wil je een 'vak' leren én het vmbo-diploma behalen. Kortom, jij weet nu al dat de wereld van de horeca/bakkerij of recreatie jouw interesse heeft. Dan is de Horeca Vakschool Rotterdam voor jou de juiste school. In vier jaar tijd behaal je een vmbo-diploma in combinatie met een vakopleiding tot kok, gastheer/gastvrouw of banketbakker of medewerker in de recreatie. Bij een van onze MBO partners kun je de studie in één jaar afronden met een vakdiploma op het niveau mbo-2. Vervolgens kun je gaan werken of doorleren op het mbo.

Kop Zijgevel Hvsrklein


Algemeen
De Horeca Vakschool Rotterdam verzorgt vmbo-onderwijs op de niveaus vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-kader+ (Nederlands, Engels, economie en wiskunde op niveau tl). De aandacht voor het ambacht komt direct in het eerste leerjaar tot uiting in de lessentabel. De helft van de lessen is namelijk 'ambachtgericht', de andere helft omvat de algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, gymnastiek, burgerschap etc. 
Dus direct vanaf de eerste lesweek in het eerste leerjaar krijg je veel ambachtgerichte lessen in de keuken en de bakkerij. Deze lessen zijn deels theoretisch en deels praktisch. Daarnaast staan de algemene vakken als economie, talen en wiskunde voor een deel in het teken van de vakopleiding tot bakker of kok. Klik op de link voor de lessentabel van leerjaar 1 en 2.

Modern, veilig en gezond
De Horeca Vakschool Rotterdam is zowel een veilige als gezonde school. De gemeente Rotterdam heeft onze school binnen het 'Veilig Op School'-project eind 2013 beoordeeld als 'Veilige School'. Daarnaast heeft de ggd-Rijnmond ons na een meerjarig traject het predicaat 'Gezonde School' toegekend. De Horeca Vakschool Rotterdam is een kleinschalige school met rond de 250 'vakmannen en vakvrouwen in opleiding'. De combinatie van vmbo en vakopleiding is voor velen de ideale vervolgopleiding na het basisonderwijs.
Hoewel ons schoolgebouw reeds 50 jaar bestaat, zijn de theorielokalen uiterst modern van opzet en is de school volledig up-to-date met computers en wifi. De praktijklokalen zoals de keuken, de instructiekeuken, de bakkerij en het restaurant zijn onlangs geheel vernieuwd.

Beroepspraktijkvorming (stage)
De Horeca Vakschool Rotterdam (HVsR) hecht veel belang aan het leren in de 'echte' praktijk, de beroepspraktijkvorming. We noemen dat ook wel de stage. De HVsR heeft de stage in het lesprogramma van het 3e en 4e leerjaar als onlosmakelijk deel van het lesprogramma opgenomen. Daartoe heeft de HVsR veel contacten met erkende leerbedrijven uit de horeca- en bakkerijbranche. Voorts komt onze stagedocent de leerlingen in het leerbedrijf bezoeken.